useful

 • 51useful power — naudingoji galia statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Galia, susijusi su tam tikros sistemos, įrenginio, aparato ar įtaiso atliekamu naudingu darbu. atitikmenys: angl. net power; useful power vok. Abgabeleistung, f;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 52useful lifetime — naudojimo trukmė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kalendorinė objekto naudojimo trukmė nuo naudojimo (arba naudojimo atnaujinimo po remonto) pradžios iki neveikos būsenos. atitikmenys: angl. lifetime; useful lifetime… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 53useful work — naudingasis darbas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, išreiškiamas įrenginio naudingumo koeficiento ir viso darbui atlikti sunaudoto energijos kiekio sandauga. atitikmenys: angl. useful work vok. Nutzarbeit, f rus …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 54useful radiation — naudojamoji spinduliuotė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dalis šaltinio ištisinės spinduliuotės, skirtos arba naudojamos reikiamam švitinimo efektui gauti. atitikmenys: angl. useful radiation vok. Nutzstrahlung, f rus …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 55useful life — išteklius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Suminis objekto išdirbis nuo naudojimo pradžios arba atnaujinimo po taisymo iki kritinės būsenos. atitikmenys: angl. resource; useful life vok. Ressource, f rus. ресурс, m… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 56useful work — naudingasis darbas statusas T sritis chemija apibrėžtis Visas sistemos atliktas darbas, išskyrus slėgio pokyčio darbą. atitikmenys: angl. useful work rus. полезная работа …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 57useful power — naudingoji galia statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. net power; useful power vok. Abgabeleistung, f; Nutzabgabe, f; Nutzleistung, f rus. полезная мощность, f pranc. puissance utile, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 58useful resistance — naudingoji varža statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. useful resistance vok. Arbeitswiderstand, m; Nutzwiderstand, m rus. полезное сопротивление, n pranc. résistance utile, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 59useful work — naudingasis darbas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. useful work vok. Nutzarbeit, f rus. полезная работа, f pranc. travail utile, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 60useful load — naudingoji apkrova statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. useful load vok. Nutzbelastung, f; Nutzlast, f rus. полезная нагрузка, f pranc. charge utile, f …

  Fizikos terminų žodynas